Izdata knjiga Anatomija Biznisa

14.12.2020. Autori: prof.dr Aziz Šunje, Doc.dr Emir Kurtović i Doc dr. Ljiljan Veselinović.  (2020) Knjiga eminentnih profesora Ekonomskog fakulteta u Sarajevu koja na obuhvatan i orginalan način prikazuje proces od namjere osnivanja biznisa do njegovog pokretanja prema najznačajnijim elementima uspostave biznisa. Uz knjigu se dobije i pristup web aplikaciji putem koje je moguće na veoma […]

Gostovanje ministra privrede KS gosp. Adnana Delića

14.12.2020. Ekonomski institut Sarajevo je ugostio kandidata za Ministra privrede kantona Sarajevo gosp. Adnana Delića koji je izrazio želju za organiziranjem inicijalnog sastanka tokom priprema za preuzimanje pozicije Ministra privrede kantona Sarajevo. Na sastanku su prezentirane trenutne aktivnosti koje realizira Ekonomski institut Sarajevo, kao kapaciteti koje institut posjeduje u pogledu stručnih kapaciteta koji mogu biti […]

Istraživanje utjecaja kriza i posebno trenutne pandemije Covid 19 na kompanije u (su)vlasništvu žena na području BiH

07.12.2020. Ekonomski institut Sarajevo provodi istraživanje utjecaja kriza i posebno trenutne pandemije COVID 19 na kompanije u (su)vlasništvu žena na području Bosne i Hercegovine. Istraživanje se realizira u saradnji sa UN Woman Bosne i Hercegovine. Cilj istraživanja jeste da utvrdi obim negativnih posljedica kao posljedica kriza i trenutne pandemije, kao i načina na koje ova […]

Projekat JPP privredno – sportsko – kulturni centar “Pirota” Travnik

23.10.2020. Članovi ekspertskog tima Ekonomskog instituta Sarajevo su u općini Travnik prezentirali prvi draft Studije vezano za Projekat javno – privatnog partnerstva (JPP) – Privredno – sportsko – kulturni centar „Pirota“ Travnik. Realizacija. Prezentaciji je pored članova timova ispred Općine Travnik i Ekonomskog instituta Sarajevo prisustvovao i općinski načelnik g-din Admir Hadžiemrić.

Projekat “Vaučer šema za subjekte male privrede u Kantonu Sarajevo”

Ekonomski institut Sarajevo je uspješno realizirao projekat VAUČER ŠEMA ZA SUBJEKTE MALE PRIVREDE U KANTONU SARAJEVO. Projekat je, između ostalog, obuhvatao pružanjeMentorskih usluga za 22 subjekta male privrede u Kantonu Sarajevo u različitim područjima poslovanja. Projekat je realiziran od strane eminentnih eksperata sa Ekonomskog instituta i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, te priznatih stručnjaka iz područja […]

Projekat JPP privredno – sportsko – kulturni centar “Pirota” Travnik – ugovor

Dana 24.08.2020. godine je potpisan ugovor između Ekonomskog instituta Sarajevo kao nosioca konzorcija i Općine Travnik o pružanju konsultantskih usluga za Projekat javno – privatnog partnerstva (JPP) – Privredno – sportsko – kulturni centar „Pirota“ Travnik. Realizacija projekta treba omogućiti izgradnju kapaciteta Općine Travnik za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva te za rezultat treba imati Studiju […]

Održan stručni skup “Zajednička deklaracija za Opće izbore 2014. godine”

U utorak, 22.10.2013. godine na Jahorini je nastavljen Stručni skup političkih stranaka iz BiH bliskih Evropskoj narodnoj stranci po nazivom „Zajednička deklaracija za Opće izbore 2014. godine“, u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer i Centra za nove inicijative. Na Skupu je, između ostalog bilo govora i o socijalno-tržišnoj privredi, o čemu je govorio i doc. dr […]

Završna konferencija projekta “Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH” će se održati u srijedu, 02. aprila

Ekonomski institut Sarajevo (kao lider) u konzorciju sa DCS doo Sarajevo je 4. oktobra 2013. godine sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike (Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja PIU SESER) potpisao ugovor o pružanju konsultantskih usluga izrade dokumenta “Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH”. Ovaj […]

Učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Economic Sciences on the Crossroad“ povodom proslave 55 godina postojanja Instituta ekonomskih nauka Beograd

Dana, 4. decembra 2013. godine održan je prvi dan međunarodne naučne konferencije “Economic Sciences on the Crossroad” koja se organizuje u okviru proslave 55. godina postojanja Instituta ekonomskih nauka. Konferenciji je prisustvovao i direktor Ekonomskog instituta Sarajevo, doc. dr Halilbašić, kao i preko 100 istraživača iz regiona, drugih dijelova Evrope ali i iz Tunisa, Alžira […]

Učešće na AcadEU konferenciji

U subotu 23 novembra 2013. godine održana je AcadEU (Exchanging knowledge and experience on European integration) konferencija. Cilje AcadEU je da se kreira mrežu istraživača, akademskih zajednica, praktičara i civilnog društva iz zemalja bivše Jugoslavije. Konferenciji je prisustvovao i direktor Ekonomskog instituta Sarajevo, doc. dr Halilbašić, koji se predstavio sa govorom i prezentacijom na temu […]