Projekti

Ekonomski institut Sarajevo je od svog osnivanja do sada realizirao preko 500 različitih projekata iz različitih područja ekonomije i biznisa. Pregled projekata po godinama u posljednjih 5 godina je predstavljen u nastavku.Publikaciju izdaju institucije-članice udruženja SEEA.

Istraživanja

Ekonomski institut Sarajevo vrši različita istraživanja iz različitih područja ekonomije i biznisa za potrebe ministarstava, općina, međunarodnih organizacija, razvojnih institucija i slično. Obzirom na raspoloživost velikog broja istraživača iz područja ekonomije, biznisa, i drugih srodnih društvenih disciplina, moguća je i realizacija širokog dijapazona istraživanja, elaborata, poslovnih istraživanja, a sve sukladno potrebama naručioca.

Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva na Kantonu Sarajevo:

Opis projekta: Osnovni zadatak i cilj ove Strategije je poticanje stvaranja novih i razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća u nadležnosti Ministarstva previrede, kao i privlačenje investicija.
Institucija koja finansira projekat: Ministarstvo privrede KS

Studija izvodljivosti za industrijsku zonu Luka Ilijaš

Opis projekta: Cilj studije je analizirati značaj industrijskih zona za lokalni i regionalni ekonomski razvoj, definisati sistemski pristup u uspostavljanju industrijske zone, identificirati industrijsku zonu Luka Ilijaš i njenu izvodljivost i dati određene preporuke.
Institucija koja finansira projekat: Ministarstvo privrede KS

Elaborat o izradi odrednica provođenja programa Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo

Opis projekta: Cilj rada na studiji je unaprijediti sljedeće obasti: održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama, stanogradnja i energetska efikasnost u zgradarstvu.
Institucija koja finansira projekat: Ministarstvo stambene politike KS

Pretpostavke za uspostavu Naučno-istraživačkog centra pri Univerzitetu u Sarajevu – sa fokusom na metalsku industriju

Opis projekta: Studija pod nazivom „Pretpostavke za uspostavu Načuno-istraživačkog centra pri Univerzitetu u Sarajevu sa fokusom na metalnu industriju“ treba da, na osnovu usvojenih dokumenata razvoja BiH, FBiH i sarajevske ekonomske regije (Strategija razvoja BiH, Strategija razvoja nauke u BiH, Strategija razvoja privrede, strategija razvoja obrazovanja i dr.), da odgovore na pitanje da li je moguć razvoj malih i srednjih preduzeća bez pokretanja nekada velikih privrednih sistema karakterističnih za ovo područje te kakva je u tome uloga Centra.
Institucija koja finansira projekat: Sarajevska regionalna agencija SERDA
Institucija koja finansira projekat: Ministarstvo stambene politike KS

WbinNO - projekt Inovacijske politike za zemlje Zapadnog Balkana

Opis projekta: Projekt je vezan za pružanje konsultantskih usluga od strane četiri instituta iz Hrvatske, BiH, Srbije i Makedonije sa Nordijskim institutom za inovacije – NIFO, financiran od strane norveške vlade)
Institucija koja finansira projekat: NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education Research and Education