Kontaktirajte nas

Zajedno do uspješnije budućnosti!

Adresa

Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo

Broj telefona

+387 33 550 400
Fax

+387 33 550 402
Direktor
+387 33 550 401

Email Adresa

info@eis.ba

ID broj: 4200267150005
PDV broj: 200267150005
Poreski broj: 01071190
MBS: 65-05-0267-09

 

Šifra djelatnosti: 72.20 (Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama)
Broj računa: 3383 2022 5045 4329 (Unicredit d.d. Sarajevo)