Projekat JPP privredno – sportsko – kulturni centar “Pirota” Travnik – ugovor

Dana 24.08.2020. godine je potpisan ugovor između Ekonomskog instituta Sarajevo kao nosioca konzorcija i Općine Travnik o pružanju konsultantskih usluga za Projekat javno – privatnog partnerstva (JPP) – Privredno – sportsko – kulturni centar „Pirota“ Travnik. Realizacija projekta treba omogućiti izgradnju kapaciteta Općine Travnik za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva te za rezultat treba imati Studiju opravdanosti rada – Privredno – sportsko – kulturni centar „Pirota“ Travnik. Projekat će tokom perioda od 6 mjeseci realizirati eksperti sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu te Ekonomskog instituta Sarajevo.

BosnianEnglish