Ekonomski Institut Sarajevo

Ekonomski institut Sarajevo je osnovan 1961. godine. U javnom je vlasništvu, ali djeluje kao potpuno tržišno orijentirana institucija, bez budžetskih i drugih donacija.

o institutu

Pored vlastitih resursa Ekonomski institut Sarajevo za realizaciju ugovorenih projekata koristi i ljudske resurse Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, s kojim imamo sporazum o poslovnoj suradnji i partnerstvu. Tako smo u prilici računati na kapacitete od skoro 100 senior i junior istraživača koji, oslonjeni na upravljačke kapacitete Ekonomskog instituta Sarajevo, omogućavaju konkurentnost i sposobnost realizacije najsloženijih naučnih i istraživačkih projekata.

Taj kapacitet je razlog zašto je Ekonomski institut Sarajevo rado viđen kao član ili partner brojnih konzorcija i istraživačkih instituta u Evropi na projektima koji se realiziraju u Bosni i Hercegovini, a financiraju se iz sredstava EU, Svjetske banke ili drugih fondova za podršku tranziciji zemlje.

Djelokrug naših istraživanja je određen tržišnim potrebama, odnosno strukturom tražnje. U tom je pogledu dominantna uloga javnog sektora i fondova Evropske Unije za čije se potrebe istraživački projekti mogu pridobiti jedino putem javnih natječaja.

Projekt mentoringa

Projekat mentoringa je pokrenut uz finansijsku pomoć Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a namijenjen je kompanijama sa područja Kantona Sarajevo. Sredstvima Ministarstva privrede kantona Sarajevo je omogućeno pružanje mentorskih i konzultantskih usluga za 22 SME preduzeća sa sjedištem u Kantonu Sarajevu.

Novosti

Aktuelni projekti

Ekonomski institut Sarajevo trenutno realizira različite projekte kako za potrebe domaćih naručilaca tako i međunarodnih institucija, kao što su UNDP, Evropska komisija, UN Woman, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, MarketMakersi itd.

Reference

Iz bogatog programa intelektualnih usluga, kao globalnu informaciju o Institutu, navodimo samo neke od referenci.
Naši partneri

Saznajte više o našim partnerimaUsluge

Naša je orijentacija da kontinuirano razvijamo kapacitete za pružanje istraživačkih i konsultantskih servisa za poslovni i javni sektor. Pogledajte sve naše usluge!BosnianEnglish