Nova metodologija za obračun cijena javne komunalne potrošnje u Kantonu Sarajevo

U Kantonu Sarajevo je prezentirana Nova metodologija za obračun cijena javne komunalne potrošnje u Kantonu Sarajevo. Prezentaciju su realizirali autori: prof.dr Muamer Halilbašić, prof.dr Zijada Rahimić i Mr. Armin Avdić. Predstavljene se detaljne kalkulacije usluga zajedničke komunalne potrošnje sa predloženim cijenama baziranim na troškovima pružanja ovih usluga, te predložene smjernice u pogledu implementacije istih. Prezentaciji su prisustvovali Premijer kantona gosp. Mario Nenadić kao i resorna ministrica g-đa Nihada Glamoč.

BosnianEnglish