Prof. dr Elvir Čizmić

Ime i prezime: Elvir Čizmić
Datum i mjesto rođenja: 31. 03. 1972. Zenica
Adresa stanovanja: Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 60;
Web stranica: www.efsa.unsa.ba
Polja profesionalnog interesovanja:
Menadžment,
Preduzetništvo,
Menadžment ljudskim resursima,
Finansijski menadžment, Marketing,
Poslovno pravo, Upravljanje projektima,
Organizacija,
Poslovno odlučivanje i drugi aspekti ekonomskih i poslovnih nauka

Kontakt