Mr. Armin Avdić

Magistar ekonomskih nauka iz oblasti poslovne ekonomije. Magisterij stekao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je radio 16 godina kao Asistent i Viši asistent na ukupno četiri katedre i devet nastavnih predmeta iz oblasti Poslovne ekonomije. Na istom fakultetu privodi kraju doktorat vezano za analizu Rast preduzeća u Bosni i Hercegovini.
U svom dosadašnjem angažmanu ukupno ima i 17 godina radnog iskustva u radu sa poslovnim sektorom u BiH pri čemu je sarađivao sa preko 100 različitih kompanija u BiH i regiji. Saradnja je bila iz različitih područja, od izrade poslovnih planova, organizacije i reorganizacije poslovanja, planova razvoja i izvoza, procjene vrijednosti preduzeća, analize tržišta itd. Sa određenim kompanijama realizirao i više različitih projekata. Poseban fokus rada je bila izrada biznis planova, gdje je uradio 125 biznis planova za oko 100 različih BH i ino-preduzeća iz gotovo svih sektora u kojima preduzeća posluju.
Savjetodavni i mentorski dio aktivnosti usavršio kroz aktivno učešće u dva značajna projekta: prvi, koji je realiziran u saradnji sa Fraunhoffer institutom iz Berlina i implementiran od strane udruženja poslovnih savjetnika u BiH (Lespnet). Ovaj projekat je bio vezan za Implementaciju sistema komparativne analize rada BH preduzeća putem benchmark metodologije i koji je trajao tri godine. Drugi projekat je realiziran uz podršku Evropske Unije u BiH pod nazivom: Projekat mentorske podrške brzorastućim preduzećima u Kantonu Sarajevo. Realiziran je u periodu od 2015-2016 godine sa odabranih 15 brzorastućih preduzeća.
Kroz ta dva projekta sarađivao je sa oko 40 mikro, malih i srednjih preduzeća kako iz Kantona Sarajevo tako i iz svih drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Konsultantski dio je pritoritetno bio fokusiran na: tematiku pomoći u rastu izvoza, izradu izvoznih, marketing i poslovnih planova, kao i planova poslovanja i razvoja preduzeća, analizu konkurencije, izrada sistema praćenja finansijskog poslovanja putem ključnih indikatora poslovanja itd. Sa najvećim brojem ovih preduzeća su realizirane mentorske i konsultantske aktivnosti iz drugih područja poslovanja.

Kontakt