Prezentirana studija uspostave Holdinga (09.09.2020. godine prezentirana studija uspostave Holdinga komunalnog sektora u Kantonu Sarajevo

U Vladi Kantona Sarajevo održana prezentacija “Studija društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo”

Studiju je izradio konzorcij “Ekonomski fakultet u Sarajevo – Ekonomski institut Sarajevo i ENOVA Sarajevo” u kojem su učestvovali: prof. dr. Muamer Halilbašić, prof. dr. Aziz Šunje, prof. dr. Sead Kreso, prof. dr. Veljko Trivun, prof. dr. Vedad Silajdžić i mr. Armin Avdić.

Nakon što je analizirano poslovanje komunalnih preduzeća i što je napravljena procjena potencijalnih ušteda, dostavljen je materijal Vladi Kantona Sarajevo.

Materijal je sastavljen iz nekoliko dijelova: analiza stanja u sektoru komunalne privrede, detaljni pojedinačni izvještaji o svakom javnom komunalnom preduzeću.

Ova studija sadrži analizu trenutnog stanja u ovom sektoru, različite modele organizacije holdinga i prezentaciju iskustava drugih gradova, organizaciono-pravni aspekt uspostave holdinga komunalne privrede, ekonomsku opravdanost uspostave, kao i zaključke i preporuke sa akcionim planom.

Prilikom izrade studije posebna pažnja je adresirana na analizu pravnih dilema i pitanja koja se tiču javnih komunalnih preduzeća. Predstavljena su dva modela djelovanja, uzevši u obzir ekonomsku opravdanost uspostave holdinga. 

BosnianEnglish