Na gradskom vijeću Grada Sarajeva prezentirana studija i preporuke za cijene ulaznica za muzeje: Olimpijski muzej BiH i Muzej Bistričke stanice

Na 42.sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva vijećnicima je prezentirana studija i preporuka za cijene ulaznica za Olimpijski muzej Bosne i Hercegovine i muzej Bistričke stanice. Grad Sarajevo, sa željom da obogati ukupnu ponudu kako za turiste, tako i za lokalno stanovništvo, planira aktivirati obnovu i kreirati muzejsku ponudu Bistričke stanice, odnosno otvaranje Olimpijskog muzeja.

Tim Ekonomskog Instituta Sarajevo kreirao je Studiju i došao do modela po kojem se trebaju formirati cijene ulaznica pomenutih muzeja, koji su u sastavu JU Gradski muzeji Sarajevo. U Studiji su, između ostalog, dodatno razrađene kategorije koje se odnose na djecu, penzionere i na grupne posjete. Pored razrađenih cijena, dati su brojni drugi prijedlozi za generiranje profita, koji bi mogli biti iskorišteni kao ulazni parametri za izračun potrebnog vremena za povrat investicije u dva muzeja koja su predmet ove studije

BosnianEnglish