Izdavačke aktivnosti

Knjige

Ekonomski institut Sarajevo je izdavač većeg broja knjiga iz područja ekonomije i biznisa.

Anatomija biznisa – od namjere do uspjeha,
Autori: prof.dr Aziz Šunje, Doc.dr Emir Kurtović i Doc dr. Ljiljan Veselinović.  (2020)
Knjiga eminentnih profesora Ekonomskog fakulteta u Sarajevu koja na obuhvatan i orginalan način prikazuje proces od namjere osnivanja biznisa do njegovog pokretanja prema najznačajnijim elementima uspostave biznisa. Uz knjigu se dobije i pristup web aplikaciji putem koje je moguće na veoma jednostavan i automatiziran način kreirati biznis plan, kako za preduzetnika tako i za banku.
Cijena knjige: 90,00 KM
Put u zaposlenost, (2016)
Autor: prof.dr Vjekoslav Domjan
Cijena knjige: 30,00 KM
Kockanje: socio-ekonomski efekti,
Autor: prof.dr Jasmin Halebić (2019)
Cijena knjige: 35,00 KM
Ekspertni sistemi u poslovanju
Elektronsko izdanje knjige
 Autor: prof.dr Savo Stupar (2020)

Časopisi

SEE-6 Economic Outlook je polugodišnja publikacija na engleskom jeziku koja donosi pregled najnovijih privrednih kretanja te kratkoročne makroekonomske projekcije za šest zemalja jugoistočne Europe: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju. Osim toga, svaki broj sadrži analizu u kojoj se navedene zemlje uspoređuju iz perspektive odabrane aktualne ekonomske teme. Publikaciju izdaju institucije-članice udruženja SEEA.


SEEA je međunarodno udruženje ekonomskih instituta u jugoistočnoj Europi čiji su ciljevi: promicati ekonomska istraživanja u jugoistočnoj Europi; poticati umrežavanje i saradnju članica; razvijati zajedničke istraživačke programe; organizirati naučne i stručne konferencije, okrugle stolove i sastanke.

IZDAVAČI:
Ekonomski institut, Zagreb
Od listopada 2018. godine, Ekonomski institut, Zagreb više ne sudjeluje u objavljivanju publikacije SEE-6 Economic Outlook.
Ekonomski institut Sarajevo
Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet Podgorica
Ekonomski institut, Skopje, Sveučilište “SS Cyril i Methodius”
Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana
Institut ekonomskih nauka, Beograd

Publikacije

Ekonomski institut Sarajevo vrši publiciranje određenih realiziranih a javno dostupnih istraživanja sa svrhom upoznavanja naučne i stručne javnosti o novim, dostupnim znanjima i informacijama. Publikacije su dostupne putem web stranice pojedinačnih naručilaca, ali i web stranice EIS-a. U nastavku je prikaz nekih publikacija i studija koje su pripremljene od strane EIS-a u prethodnim godinama.

Istraživanja i analize

Ekonomski institut Sarajevo vrši izdanja naučne i stručne literature, te knjiga i publikacija koje tretiraju savremenu problematiku iz područja ekonomije i biznisa. Fokus izdanja jeste Ekonomska problematika Bosne i Hercegovine ali se određeni broj izdanja odnosi i na regionalne teme.

BosnianEnglish