Projekt mentoringa

Projekat mentoringa je pokrenut uz finansijsku pomoć Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a namijenjen je kompanijama sa područja Kantona Sarajevo. Sredstvima Ministarstva privrede kantona Sarajevo je omogućeno pružanje mentorskih i konzultantskih usluga za 22 SME preduzeća sa sjedištem u Kantonu Sarajevu. Iako je projekat finaliziran sredinom 2020. godine aktivnosti pružanja mentorskih usluga od strane relevantnih mentora na komercijalnim osnovama su nastavljene i nakon toga.

Mentori

Kao mentori se angažiraju univerzitetski profesori i eksperti, bivši menadžeri, penzionisani direktori sa velikim poslovnim rezultatima, poznati stručnjaci za pojedina područja biznisa kao što su: osnivanje preduzeća, rast i razvoj biznisa, pronalazak novih (domaćih i ino) kupaca i tržišta, upravljanje finansijama, obezbjeđenje izvora finansiranja, pisanje poslovnih planova i realiziranje investicija, uvođenje standarda kvaliteta, kupovina i prodaja preduzeća, razvoj novih proizvoda i usluga, razvoj partnerstava i poslovnih kombinacija, pronalazak adekvatnih zaposlenika, organizacija i reorganizacija preduzeća, pa sve do pomoći kod prodaje i gašenje preduzeća.