Istraživanje utjecaja kriza i posebno trenutne pandemije Covid 19 na kompanije u (su)vlasništvu žena na području BiH

07.12.2020.

Ekonomski institut Sarajevo provodi istraživanje utjecaja kriza i posebno trenutne pandemije COVID 19 na kompanije u (su)vlasništvu žena na području Bosne i Hercegovine. Istraživanje se realizira u saradnji sa UN Woman Bosne i Hercegovine. Cilj istraživanja jeste da utvrdi obim negativnih posljedica kao posljedica kriza i trenutne pandemije, kao i načina na koje ova preduzeća implementiraju mjere otpornosti na njih u svim bitnim segmentima poslovanja. Pozivamo sve (su)vlasnice preduzeća u Bosni i Hercegovini da učestvuju u anketiranju. Anketa je postavljena na sljedećem linku i realizira se do kraja decembra 2020. godine.

http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/983782?lang=bs
BosnianEnglish