Završna konferencija projekta “Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH” će se održati u srijedu, 02. aprila

Ekonomski institut Sarajevo (kao lider) u konzorciju sa DCS doo Sarajevo je 4. oktobra 2013. godine sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike (Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja PIU SESER) potpisao ugovor o pružanju konsultantskih usluga izrade dokumenta “Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH”. Ovaj ugovor je dio projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja”, finansiran od strane Svjetske banke.
 
Na završnoj konferenciji bit će predstavljeni finalni nacrt Strategije, kako bi se javnosti predstavila Strategija i glavni rezultati projekta.

Cilj projekta je pripremiti “Strategiju jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine”. Strategija se razvijala u saradnji sa ključnim korisnicima: Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Federalnim zavodom za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje. U procesu izrade strategije konsultirali su se i korisnici usluga zavoda, prije svega poslovni sektor. Zajedno sa ključnim korisnicima, projektni tim je procjenio nedostatke postojećeg sistema, kao i identificirao moguće pravce njiegovog unapređenja u budućnosti.

BosnianEnglish