Doc. dr Ljiljan Veselinović

Ime i prezime: Ljiljan Veselinović
Datum i mjesto rođenja: 25.05.1984. godine, Bosna i Hercegovina
Mjesto stanovanja: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Polja profesionalnog interesovanja:
Ekonomika preduzeća,
Mikroekonomija,
Preduzetništvo,
Mjerenje performansi,
Strategija,
Balanced Scorecard,
Troškovi,
Proizvodnja,
Operativni menadžment,
Kompjuterske simulacije,
Lean filozofija

Kontakt