Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« June 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ekonomski institut Sarajevo je osnovan 1961. godine. U javnom je vlasništvu, ali djeluje kao potpuno tržišno orijentirana institucija, bez budžetskih i drugih donacija.

Pored vlastitih resursa Ekonomski institut Sarajevo za realizaciju ugovorenih projekata koristi i ljudske resurse Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, s kojim imamo sporazum o poslovnoj suradnji i partnerstvu. Tako smo u prilici računati na kapacitete od skoro 100 senior i junior istraživača koji, oslonjeni na upravljačke kapacitete Ekonomskog instituta Sarajevo, omogućavaju konkurentnost i sposobnost realizacije najsloženijih naučnih i istraživačkih projekata.

Taj kapacitet je razlog zašto je Ekonomski institut Sarajevo rado viđen kao član ili partner brojnih konzorcija i istraživačkih instituta u Evropi na projektima koji se realiziraju u Bosni i Hercegovini, a financiraju se iz sredstava EU, Svjetske banke ili drugih fondova za podršku tranziciji zemlje.

Djelokrug naših istraživanja je određen tržišnim potrebama, odnosno strukturom tražnje. U tom je pogledu dominantna uloga javnog sektora i fondova Evropske Unije za čije se potrebe istraživački projekti mogu pridobiti jedino putem javnih natječaja.