Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« March 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

U utorak, 16.04.2013. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH održana je konferencija „Strategija razvoja BiH i iskustva regiona“. Moderator konferencije bila je dr. Martinović Danijela, docentica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Učešće u konferenciji imao i je doc. dr. Muamer Halilbašić (direktor Ekonomskog instituta Sarajevo i docent na Ekonomskom fakultetu Sarajevo) – prezentacija pod nazivom „politike konkurentnosti u BiH“.
 
Prvi dio konferencije odnosio se na makroekonomske pokazatelje i ekonomske trendove. U okviru ovog dijela, govori su održani od strane Mr. Marić Ljerke (direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje BiH); dr. Penev Slavice (Institut ekonomskih nauka, Beograd) – prezentiranje presjeka linije regiona; gosp. Damjanović Aleksandra (predsjednik odbora za ekonomiju, finansije i budžet skupštine Crne Gore) – iskustva Crne Gore i gosp. Bekrić Amera (sekretar zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj) – moderator diskusije.
 
U drugom dijelu konferencije pod nazivom  „Strategija razvoja i konkurentnost Bosne i Hercegovine“ učestvovao je prof. dr. Domljan Vjekoslav (redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru) – definiranje strategije razvoja BiH; doc. dr. Halilbašić Muamer (direktor Ekonomskog instituta Sarajevo i docent na Ekonomskom fakultetu Sarajevo) – politike konkurentnosti u BiH i doc. dr. Martinović Danijela (predsjedavajuća zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj) čijim je govorom konferencija zatvorena.