Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Opis projekta: Predmet Studije izvodljivosti u cilju formiranja industrijskih zona Sarajevske makroregije jeste realno sagledavanje iskustava formiranja i razvoja industrijskih zona odabrane grupe zemalja, identifikacija potencijalnih lokacija industrijskih zona na području svih 32 općine/opštine SMR, evaluacija i rangiranje identifikovanih industrijskih zona, objektivan izbor i prijedlog najadekvatnijih područja i industrijskih zona, prijedlog aktivnosti na uspostavljanju industrijskih zona, te sagledavanje uloge SERDA i lokalne uprave na formiranju industrijskih zona sa prijedlogom akcionog plana za svaku industrijsku zonu posebno i, na kraju, sagledavanje potencijalnih globalnih efekata industrijskih zona na lokalni i razvoj SMR

Institucija koja finansira projekat: Sarajevska regionalna agencija SERDA