Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Studijski separat o ekonomskom razvoju kao podloga za izradu prostornog plana općine Tuzla za period 2006-2026. i kroz socio-ekonomski pregled i kroz projiciranje strateških ciljeva ekonomskog razvoja općine Tuzla predstavlja jednu od temeljnih polaznih osnova za pristup njenom dugoročnom prostornom planiranju. To prozilazi iz aksiomatske spoznaje o presudnoj važnosti ekonomske funkcije urbanih centara kakav je općina Tuzla, i to kako za njen intraurbani rast, tako i za dugoročni razvoj šireg, gravitacionog područja Tuzlanskog kantona i regije Sjeveroistočna Bosna kojima Tuzla pripada i na koje presudno utiče. Zadatak ovog separata, otuda, je da istraži bitne faktore i ponudi koncepcije održivog i dinamičnog ekonomskog razvoja na općini Tuzla, uz postizanje pune harmonije razvoja sa raspoloživim prostorom i prostorom koji se može rehabilitirati, poštujući principe humanog održivog razvoja.