Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Studija je urađena prema Projektnom zadatku koji je sastavni dio Ugovora zaključenog između Ministarstva ZDK za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kao naručioca, i „Instituta za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica, kao izvršioca. Rad na Studiji zasnivao se na sistemskom pristupu u analizi i u traženju rješenja. U njenoj izradi korištena je raspoloživa dokumentaciona osnova i konsultirana je bogata baza raznih parcijalnih ili okvirnih studija i drugih analitičko planskih dokumenata, a korištena su i iskustva nekih drugih sredina.