Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Opis projekta: Stručni tim EIS polazi od suštine predmetnog pravnog odnosa, te uvažavajući stanovišta ekonomsko-pravne teorije i prakse kako kod nas, tako i u svijetu, smatra da se u konkretnom slučaju radi o ortakluku kao specifičnom pravnom poslu , bez obzira na naziv ugovora i interpretaciju njegovih odrednica.

Institucija koja finansira projekat: Okružni privredni sud Banjaluka