Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Opis projekta: Stručni tim EIS polazi od suštine predmetnog pravnog odnosa, te uvažavajući stanovišta ekonomsko-pravne teorije i prakse kako kod nas, tako i u svijetu, smatra da se u konkretnom slučaju radi o ortakluku kao specifičnom pravnom poslu , bez obzira na naziv ugovora i interpretaciju njegovih odrednica.

Institucija koja finansira projekat: Okružni privredni sud Banjaluka